VARİS İÇİN TEDAVİ GEREKİR Mİ?
   Asemptomatik veya semptomatik komplikasyonsuz varisleri bulunan hastalarda önemli venöz hastalık komplikasyonu gelişme olasılığı yoktur. 11 yıllık bir gözlemsel çalışmada hastaların sadece %1’ inde orta dereceli varisler venöz ülserlere dönüşmüştür.
   Derin ven trombozu (DVT) veya pulmoner emboli (PE) riski uzun süreli yolculuk, doğum kontrol hapı kullanımı ve hormon replasman terapisi gibi diğer risk faktörlerinin varlığında artmaz. Bununla birlikte büyük cerrahi uygulanacak varisli bazı hastalarda DVT gelişme riski artmıştır. Majör cerrahi öncesinde DVT profilaksisi olarak varis cerrahisi uygulanmasına yönelik herhangi bir delil yoktur ancak cilt altı heparin uygulaması ve sadece yüzeyel tromboflebitten kaçınmak içinse basınç çorabı uygulamaları mantıklı gibi gözükmektedir.
   Varis tedavisinde amaç yaşam kalitesini artırmak olmalı muhtemel komplikasyon gelişiminin küçük riskini önlemek olmamalıdır. Bu yüzden semptomlar çok ciddi değilse girişimsel tedavilerden kaçınılmalıdır. Eğer diğer taraftan semptomlar hastanın yaşam kalitesini ciddi olarak etkiliyorsa tedavi düşünülmelidir.